Zingen met Perspectief - Stimuleringsregeling

KNZV logoHet KNZV heeft als doel het bevorderen van de beoefening, veredeling en verbreiding van de koorzang in het algemeen en alle vormen van mannenkoorzang in het bijzonder. Om dit doel meer handen en voeten en een nieuwe impuls te geven, heeft het KNZV het beleidsplan ‘Zingen met Perspectief’ vastgesteld.

Het beleidsplan kent vier pijlers:[1]

 1. Zichtbaarheid en imago
 2. Kennis ophalen en delen
 3. Werkwijzen ontwikkelen en stimuleren
 4. Betrekken van dirigenten

Stimuleringsregeling, waarom?

De laatste jaren kent het KNZV een gestage teruggang in het aantal koren en leden. Het project ‘Zingen met Perspectief’ wil initiatieven die de mannenkoorzang op een positieve manier voor het voetlicht brengen een extra stimulans geven. Actieve koren die op een gevarieerde wijze de mannenkoorzang presenteren daarmee andere mannenkoren inspireren en stimuleren, komen in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Het KNZV wil met deze regeling mannenkoren nieuwe mogelijkheden laten ontdekken, uitvoeren en uitdragen. Wanneer de koorzang op een positieve manier in de spotlight wordt gezet, wordt de mannenkoorzang in Nederland versterkt.

Bijdrage 

 • Koren krijgen een bijdrage in de financiering van het project, waarbij een maximum van € 1.000,- per project geldt. Indien toekenning plaatsvindt, krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
 • Na afronden van het project en het betalen van alle rekeningen, zal de eindcontrole worden uitgevoerd en bij goedkeuring de resterende 40% worden overgemaakt. Daarvoor dient een deugdelijke financiële en inhoudelijke verantwoording te worden ingediend.
 • Het indienen van gemaakte filmopnamen van het project wordt op prijs gesteld.
 • Voor 2022 geldt een nog nader te bepalen en bekend te maken subsidieplafond en worden aanvragen toegekend in volgorde van ontvangst van de (volledige) aanvraag.
 • Cofinanciering vanuit de regio en samenwerking met andere koren, strekt tot aanbeveling.
 • Er wordt, vanuit het aanvragende koor, een eigen bijdrage gevraagd van 50% van de noodzakelijk te maken kosten van het project.

Indienen:

Het aanvragen van deze regeling gaat via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u pdfdownloaden.

Aanvragen kunnen worden ingediend t/m het 2e kwartaal van 2022 bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanvragen dienen te worden ingediend voorafgaande aan het project.

Aan te leveren documenten:  

 • Ingevuld aanvraagformulier;
 • Een projectbegroting: een overzicht van de verwachte inkomsten inclusief eigen bijdragen en van de verwachte uitgaven;
 • Een projectplan: een omschrijving van de doelstelling van het project en activiteiten die daarvoor worden verricht, een tijdsplanning en de resultaten die dienen te worden bereikt.

Nadat de aanvraag is ingediend, ontvangt de indiener in het 3e kwartaal van 2022 bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of dat er nog documenten missen.

Verantwoording:

Als het project heeft plaatsgevonden, dient binnen drie maanden een afrekening, een deugdelijke financiële en inhoudelijke verantwoording aangeleverd te worden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., om het resterende bedrag (40% van het subsidiabele bedrag) te ontvangen.

Voorwaarden

 • Het koor/de vereniging is aangesloten bij de KNZV;
 • In het projectplan zijn op een herkenbare wijze minimaal 1 of 2 van de vier pijlers van het project ‘Zingen met perspectief’ verwerkt;
 • Het project inspireert, stimuleert en motiveert daarmee andere koren/verenigingen, waardoor andere koren iets kunnen leren;
 • Het project vindt plaats in het kalenderjaar 2022 en/of 2023;
 • Koren/verenigingen kunnen slechts éénmaal in 2022 een aanvraag indienen;
 • Het KNZV garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag?
Neem dan contact op met de heer Koos van Herk secretaris van de KNZV via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


[1] Voor nadere toelichting zie de inleiding van het project ‘Zingen met Perspectief’.

Login Form